Verlamde Italiaan is eerste die sterft door toegestane zelfdoding

17/06/2022
 
Federico Carboni raakte 12 jaar geleden volledig verlamd na een verkeersongeluk met zijn vrachtwagen. Gisteren maakte mij met medische assistentie zelf een einde aan zijn leven. Daarmee is hij de eerste Italiaan die op deze manier zijn leven op een juridisch toegestane manier beëindigde.
 
Hulp bij zelfdoding en euthanasie zijn (nog) niet wettelijk geregeld in Italië. Italianen kunnen daarvoor wel naar Zwitserland. De laatste 18 maanden van zijn leven heeft Federico Carboni diverse rechtszaken gevoerd om hulp bij zelfdoding in zijn eigen woning toegelaten te krijgen. Hij wilde niet naar Zwitserland, wat logistiek een ingewikkelde en kostbare operatie zou zijn geweest. Carboni kon zelf immers helemaal niets meer. Hij werd in zijn juridische strijd bijgestaan door de Luca Coscioni Associatio die strijdt voor het recht op euthanasie en hulp bij zelfdoding in Italië. 
 
In 2019 bepaalde het Italiaans Grondwettelijk Hof dat hulp bij zelfdoding niet strafbaar is, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zolang er geen wettelijke regeling is, geldt deze uitspraak. Momenteel ligt een wetsvoorstel klaar om het recht op euthanasie en hulp bij zelfdoding wettelijk vast te leggen. De senaat discussieert nu over de voorwaarden die in de wet zouden moeten staan. De wet gaat minder ver dan die in bijvoorbeeld Nederland of België. Tegenwerking is er vanuit de rooms-katholieke kerk die fel tegen elke vorm van euthanasie en hulp bij zelfdoding is.
 
Zelfs met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in de hand was het voor Carboni moeilijk om hulp bij zelfdoding geregeld te krijgen. Hij moest diverse keren een rechtszaak aanspannen om die hulp af te dwingen. Gisteren was het dan zover. Hij diende zichzelf onder medisch toezicht en dankzij een speciale machine een dodelijk medicijn toe. Zijn laatste woorden waren dat hij van het leven hield en dat hij het graag anders had gezien, maar dat het anders is gelopen.
 
Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn niet hetzelfde! Bij euthanasie geeft de arts de patiënt een dodelijk medicijn. Bij hulp bij zelfdoding geeft de arts een dodelijk medicijn aan de patiënt. De patiënt neemt deze zelf in.
 
In Nederland valt hulp bij zelfdoding onder de euthanasiewet. In de praktijk is immers het verschil tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding niet altijd even duidelijk, wat tot juridische problemen zou kunnen leiden mocht hulp bij zelfdoding niet toegelaten zijn en euthanasie wél. In België valt hulp bij zelfdoding niet onder de euthanasiewet. Mogelijk was de redenering dat aangezien zelfdoding niet strafbaar is in België, ook hulp bij zelfdoding het niet is. In ieder geval is de situatie in België onduidelijk wat hulp bij zelfdoding betreft. Toch besloot de Federale Evaluatie- en Controlecommissie over Euthanasie dat de wet deze handelwijze toelaat mits de voorwaarden en de wettelijke procedures betreffende de euthanasie gerespecteerd werden én de handeling plaatsvond onder de verantwoordelijkheid van de aanwezige arts die indien nodig kon ingrijpen: de wet schrijft immers niet voor hoe de euthanasie moet worden toegepast. Deze interpretatie wordt gedeeld door de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren (LevensEinde Informatie Forum).
 
Copyright tekst: Johan Peters, 17/06/2022 - ....