Speciale training voor leraren helpt hen kinderen met leermoeilijkheden beter te leren rekenen

13/07/2021
 
Kinderen met leermoeilijkheden hebben vaak moeite met rekenen. Het is te abstract voor hen. De North Carolina State University ontwikkelde een vierweekse cursus voor leraren om hen een andere manier van rekenonderwijs aan kinderen met leermoeilijkheden aan te leren. Met succes. De leraren gaven na de cursus veel minder statisch, en dus begrijpelijker, les.
 
Het rekenonderwijs verloopt veelal op een statische manier. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen. De onderwijzer gebruikt normaal statische voorbeelden om de som uit te leggen. Terwijl kinderen met leermoeilijkheden meer gebaat zijn met impliciete rekenmethoden, bijvoorbeeld door het gebruik van afbeeldingen en symbolen. Leraren zijn zich daar echter meestal niet van bewust. De cursus moest daar verandering inbrengen.
 
Die verandering konden de onderzoekers van de universiteit na de cursus ook constateren. De deelnemende leraren gingen door de cursus veel meer impliciete actie gebruiken en verlieten hun statische onderwijsmethode. Ze begrepen ook beter dat de hersenen van ieder individu uniek zijn en dat je als leraar beter op die verscheidenheid in moet spelen. De onderzoekers noemen dit neurodiversity.
 
Helaas vertelt het artikel niet hoe de cursus in elkaar steekt. Wie dat wil weten, zal de North Carolina State University zelf moeten contacteren.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 13/07/2021 - ...