Tweede Kamer neemt motie Werner aan inzake nationale strategie mensen met beperking

03/11/2022
 
Afbeelding invoegen
Bron foto: CDA. Foto oorspronkelijk gepubliceerd bij interview met Lucille Werner op deze site    
 
Dinsdag 1 november heeft de Tweede Kamer een door Lucille Werner (CDA) ingediende motie aangenomen waarin zij vraagt om een nationale strategie om de achterstand en uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen. Werner diende de motie in de laatste week van oktober in met steun van Mo Mohandis (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks).
 
De indieners stellen in de motie dat Nederlanders met een beperking in vele opzichten nog een achterstand hebben ten opzichte van hun valide landgenoten. Zij verwijzen daarbij naar rapporten van onder andere het Sociaal en Cultureel Planbureau en het College voor de Rechten van de Mens. Het huidige kabinet heeft het programma Onbeperkt Meedoen ingevoerd ter ondersteuning van de implementatie van het VN-Verdrag inzake Mensenrechten van Personen met een Beperking. Zowel de indieners van de motie als vele organisaties voor de doelgroep vinden dit programma alleen echter onvoldoende. Zij vragen om een nationale strategie die over kabinetten heengaat en een periode van minstens tien jaar beslaat. In die nationale strategie moeten resultaten, inspanningen en doelen worden beschreven en uitgewerkt die bijdragen aan eigen regie over zorg en ondersteuning, zelfstandig leven en gelijke deelname aan de maatschappij.
 
Het kabinet moet nu met deze motie aan de slag en er een wetsvoorstel voor maken. Als dat dan door de Tweede en Eerste Kamer is aanvaard, kan een nationale strategie daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 03/11/2022 - ...