Genève/Geneva

Alhoewel het nog behoorlijk prematuur is, maak ik op deze pagina alvast bekend welk land ik als eerste wil gaan bezoeken als follow-up van het project Mensen met een beperking aan het woord. Dat wordt ... Zwitserland! De keuze voor Zwitserland is een logische gezien reisafstand, stabiliteit van het land en de te verwachten voorzieningen. Natuurlijk is het geen land waar ik schrijnende verhalen verwacht op te tekenen.
 
Ik breek voor deze geplande trip met een traditie. Ik ga niet naar de hoofdstad. Zwitserland heeft officieel ook geen hoofdstad. In de praktijk geldt dat Bern als zodanig wordt aangeduid. Ik focus mijn reis en interviewplannen op Genève. Het is de dichtstbijzijnde stad en bovendien herbergt het talrijke internationale organisaties. Onder andere van de VN en op het gebied van mensenrechten.
 
Wanneer bezoek ik Genève? In 2024 gaat het niet lukken vanwege een dure terugkeer naar Nederland per september. Ik moet dus een jaar overslaan. Het wordt 2025. 
 

Views of Geneva, Wikimedia Commons
  
Although it's premature, I already want to announce my next travel destination concerning  my project Disabled People Speak on this page. It will be ... Switzerland! It's a logical choice looking at travel distance, stability of the country and its services. Of course, it is not a country where I expect to hear poignant stories about people with a disability. 
 
I used to travel to the capital of a certain country, but I won't do that this time. Officially, Switzerland has no capital. Although Bern is regarded to be the capital in practice. I will go to Geneva. It's the most near city seen from where I live and it locates many international institutions. Among others UN offices and offices of human rights organisations.
 
When will I go to Geneva? Since I have huge expenses in 2024 due to a move back to The Netherlands in September I have to skip travelling in 2024. The visit to Geneva won't take place before 2025. 
  
 
Sponsoring is altijd welkom. Stuur mij een mail om te bespreken hoe de sponsoring voor beide partijen interessant kan zijn: info@mensenmeteenbeperkingaanhetwoord.be Zie ook de privacyverklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens onderaan deze pagina.