Alle nieuwsberichten uit 2020

Nieuwsbericht gemist in een bepaalde maand? Geen paniek! In dit nieuwsarchief vind je alle gepubliceerde nieuwsberichten in 2020 per maand terug.
 
December 2020
 
15/12/2020
 
Voor blinden die geen gebruik kunnen/willen maken van een blindengeleidehond verschijnt als alles goed gaat in de loop van 2021 een alternatief. De Roemeense start-up .lumen heeft een headset ontwikkeld die dankzij Artificial Intelligence en robotica de belangrijkste vaardigheden van een blindengeleidehond nabootst en zo de blinde op weg helpt. In huis, in het verkeer en dergelijke.
 
03/12/2020
 
Op deze Internationale Dag van Mensen met Beperking vraagt het European Disability Forum (EDF) om een meer eenduidig Europees beleid om armoede onder mensen met een beperking tegen te gaan.
 
November 2020
 
19/11/2020
 
 
In het kader van Wereld Toilet Dag komt de MaagLeverDarmStichting (MLDS) met de jaarlijkse lijst van meest toiletvriendelijke gemeenten in Nederland. In deze lijst is een onderscheid gemaakt tussen gemeenten met en zonder horeca die toiletbezoek toestaat.
 
09/11/2020
 
Kinderen met een handicap leven te veel in een sociaal isolement. Sterker nog: de situatie is slechter dan 70 jaar geleden. Dat zegt stichting Het Gehandicapte Kind aan het begin van de Week van het Gehandicapte Kind.
 
06/11/2020
 
Het KRO-NCRV programma Reporter Radio op Radio 1 (in 2021 Pointer) heeft samen met de Algemene Onderwijsbond (AOb) onderzoek gedaan naar de financiële ondersteuning van het Rijk voor kinderen met beperking op de basisschool. Het onderzoek toont aan dat scholen te lang op dit extra geld moeten wachten. De procedure is volgens veel scholen te omslachtig.
 
03/11/2020
 
De mensen achter de Roemeense logopedie app Voxikids lanceren vandaag een crowdunding actie om Voxikids verder te kunnen ontwikkelen en ook in het buitenland te introduceren. Bovendien moet de app ook toepassingen gaan krijgen voor kinderen met autisme en Syndroom van Down.
 
Oktober 2020
 
28/10/2020
 
In het tweede kwartaal van 2020 waren minder mensen aan de slag binnen de Banenafspraak dan in het eerste kwartaal. Het is voor het eerst dat zo'n daling in het tweede kwartaal plaatsvindt. Dat bericht Ieder(in) op basis van rapportagecijfers van het UWV. 
 
September 2020
 
29/09/2020
 
In de VS is al decennia lang de Americans with Disabilities Act van kracht. Die bepaalt dat alle openbare gebouwen en het openbaar vervoer toegankelijk moeten zijn voor iedereen met beperking. Scholen en universiteiten vallen daar uiteraard ook onder. Amerikaanse universiteiten blijken echter teleurstellend weinig informatie te geven over hoe toegankelijk ze precies zijn, bijvoorbeeld in hun sport- en recreatieaanbod.  
 
23/09/2020
 
Overheidswebsites zijn nauwelijks toegankelijk voor mensen met beperking. Toegankelijkheidsdeskundigen Ron Beenen en Jules Ernst hebben 7.000 overheidswebsites onderzocht. Slechts 70 websites voldoen volledig aan de toegankelijkheidsrichtlijnen, meldt Ieder(in).
 
16/09/2020
 
Het Nederlandse kabinet heeft een Nationale Omgevingsvisie gepubliceerd. Daarin staat hoe Nederland op de lange termijn wil omgaan met de fysieke leefomgeving. Hoe in te spelen op klimaatverandering, energievoorziening etc. Na lobby van Ieder(in), de belangenorganisatie voor mensen met een beperking en chronisch zieken, is ook de toegankelijkheid van de fysieke leefomgeving in de visie opgenomen.
 
09/09/2020
 
Er zijn meerdere verklaringen waarom iemand dyslectisch is. Een van de bepalende is een fonologisch (de gesproken taal betreffende) defect dat het verstaan van taal bemoeilijkt. Breinstimulatie met geluid kan helpen dit defect gedeeltelijk te herstellen.  
 
 
02/09/2020
 
Er is reeds een theorie die het verband tussen gehoorverlies en dementie probeert te verklaren. Wetenschappers van Newcastle University komen nu met een tweede theorie.
 
Augustus 2020
 
27/08/2020
 
Belgen die ondanks hun fysieke of auditieve beperking er altijd al van hebben gedroomd als vrachtwagenchauffeur werkzaam te zijn, kunnen deze droom nu makkelijker realiseren. Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek presenteerde vandaag Truck 2.0, een vrachtwagen die volledig is aangepast aan personen met een beperking.
 
13/08/2020
 
De afzonderlijke geldautomaten van de Nederlandse banken ING, ABN AMRO en Rabobank verdwijnen langzamerhand uit het straatbeeld om te worden vervangen door de Geldmaat. De Geldmaat werkt voor iedere bank en iedere bankpas hetzelfde. Voor mensen met een visuele beperking is de Geldmaat helemaal handig, want het biedt spraakondersteuning. 
 
11/08/2020
 
Tekenen van een autismespectrumstoornis (ASS) vallen al bij baby's waar te nemen. Indien er zich afwijkende neurologische processen in hersenen van baby's te zien zijn, kan dit het voorteken zijn van de ontwikkeling van een autismespectrumstoornis. Dit blijkt uit onderzoek van de University of California.
 
05/08/2020
 
Mensen die te zwaar zijn, krijgen standaard het advies dat men anders moet eten en meer bewegen. Maar zo ga je obesitas niet effectief te lijf, aldus een nieuwe Canadese richtlijn inzake obesitas.
 
Juli 2020
 
28/07/2020
 
De Belgische Senaat heeft afgelopen vrijdag een wetsvoostel aangenomen dat op den duur Belgen met een beperking dezelfde rechten en vrijheden moet geven als niet-gehandicapten. Behalve de N-VA en het Vlaams Belang - die zich onthielden van stemming - keurde de hele Senaat het voorstel goed. Dat gaat nu naar de Kamer, het Belgische equivalent van de Nederlandse Tweede Kamer.
 
21/07/2020
 
Mensen met een armprothese hebben geen gevoel wanneer ze iets aanraken of een bezigheid uitvoeren met de prothese. Een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Pittsburgh leert dat via elektroden in de ruggengraat dit gevoel kan worden gestimuleerd.
 
16/07/2020
 
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap doet Significant Ape onderzoek naar de toegankelijkheid van Nederlandse culturele instellingen voor mensen met een beperking. Dat onderzoek geschiedt via zogenaamde 'klantreis workshops' waarvoor Significant Ape nog deelnemers zoekt.
 
13/07/2020
 
Italiaanse onderzoekers op bovenstaande foto hebben een nieuwe chemische verbinding ontdekt die zou kunnen uitmonden in een nieuw medicijn om belangrijke symptomen van hersenaandoeningen als Syndroom van Down en autisme te behandelen.
 
Juni 2020
 
29/06/2020
 
Het Academisch ziekenhuis van Luik heeft een 3D-printer in gebruik genomen waarmee alledaagse gebruiksvoorwerpen zo kunnen worden ontworpen dar ze ook geschikt geschikt zijn voor personen met een beperking. Zoals de 25-jarige Estelle uit Luik.
 
26/06/2020
 
In Nederland heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht aan de bevoegde minister inzake inclusief onderwijs. Volgens de Onderwijsraad zijn er drie voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te kunnen spreken van inclusief onderwijs: de leerling met beperking moet kunnen rekenen op ondersteuning op school, de school moet nabij zijn en het leerlingenbestand bestaat uit kinderen met en zonder beperking. Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking en chronische ziekte, verwelkomt het advies.
 
23/06/2020
 
In Vlaanderen en Brussel staan in totaal bijna 20.000 mensen met een beperking op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget (PVB). Sommigen staan al sinds 2001 op de wachtlijst voor hulp. Onaanvaardbaar, zeggen Dave Ceule (algemeen directeur Onafhankelijk Leven) en Lieve Declerck (Gezinsbond). Zij vragen in een opinieartikel bij de VRT aan de Vlaamse regering de personen met een beperking niet te vergeten bij de bedeling van gelden in het kader van de economische relance na de coronacrisis.
 
22/06/2020
 
Nieuw Socialisme is een politieke beweging die is opgericht door Nita Bouwman uit Groessen, gemeente Duiven (Gelderland). Nita streeft naar een maatschappij waarin burgers op gelijke voet met elkaar kunnen communiceren. Ongeacht hun herkomst, nationaliteit, beperking, inkomen. Zelf heeft Nita een licht verstandelijke beperking.
 
17/06/2020
 
In Nederland pleiten reizigersvereniging Rover en koepelorganisatie voor mensen met een beperking en chronisch zieken Ieder(in) voor een alternatief voor het verplicht dragen van een mondkapje in het ov voor mensen met beperking of medische klachten. Doordat velen onder hen het mondkapje niet zelfstandig kunnen opzetten, zitten zij nu noodgedwongen thuis, aldus de organisaties.
 
10/06/2020
 
 
Persoonlijk ben ik altijd graag onderweg met trein of bus. Het geeft me een gevoel van vrijheid. En al naar gelang mijn gemoedstoestand zet ik tijdens de reis mijn verstand op nul of neem ik een belangrijke beslissing. Voor mijn korte verblijf in Rotterdam van 7 t/m 9 juni in het kader van familiebezoek ervoer ik niets van dit alles tijdens de reis. Reizen in coronatijden is verre van ontspannend of inspirerend. Een reportage.
 
04/06/2020
 
De mate van gezichtsverlies heeft invloed op het juist inschatten van de afstand vanwaar geluiden vandaan komen.  Dit blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het blad Scientific Reports.
 
02/06/2020
 
Omdat het door de coronacrisis moeilijker is om rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten te laten verlengen, heeft het Europees Parlement op 26 mei verordend dat alle rijbewijzen die tussen 1 februari en 31 augustus verlopen zeven maanden langer geldig blijven
 
Mei 2020
 
28/05/2020
 
Vanaf 23 september dit jaar moeten alle Nederlandse overheidssites toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dit is een uitvloeisel van de Europese richtlijn WCAG 2.1 De Nederlandse vertaling van de richtlijn is nu beschikbaar.
 
25/05/2020
 
Mensen die in stedelijke gebieden wonen, lopen een grotere kans op het krijgen van Multiple Sclerose (MS) dan mensen in plattelandsgebieden. Dit blijkt uit Italiaans onderzoek dat is gepresenteerd tijdens het congres van de Europese Academie voor Neurologie.
 
 
19/05/2020
 
In een wetenschappelijk onderzoek kregen 180 kinderen met een autismespectrumstoornis in de leeftijd van 2-7 jaar een infusie met navelstrengbloed. Vervolgens bleek dat bij de kinderen zonder verstandelijke beperking de communicatieve vaardigheden waren verbeterd. Bij kinderen die naast ASS ook een verstandelijke beperking hadden, viel geen verbetering in de communicatieve vaardigheden op te tekenen.
 
14/05/2020
 
Ten tijde dat ze door de coronacrisis gesloten waren, boden vele musea de mogelijkheid om virtueel een kijkje in het museum te nemen. Je zou denken dat dat ook een goede oplossing is voor mensen met beperking die niet zo makkelijk naar een museum kunnen. Toch constateerde Xandra Koster van Studio I Platform voor inclusiviteit nog veel toegankelijkheidsgebreken aan die online mogelijkheid, vooral voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.
 
07/05/2020
 
Volgens een onderzoek gepubliceerd in het magazine van de Amerikaanse Academie voor Neurologie, en uitgevoerd door het All India Institute of Medical Scienses in New Delhi, is het effectief om yogalessen toe te passen in het bestrijden van migraine. Mensen die naast het innemen van medicijnen ook regelmatig yogaoefeningen doen, ervaren bijna 50% minder migraineaanvallen na verloop van tijd.  
 
 
01/05/2020
 
Eurocommissaris voor Gelijkheid Helena Dalli heeft de Europese lidstaten op 30 april opgeroepen tijdens de huidige coronacrisis de positie van mensen met beperking niet te laten verslechteren. 'Sociale bescherming en sociale inclusie zouden in het hart van ons antwoord op de sociale uitdagingen door het coronavirus moeten zijn', aldus Dalli.
 
April 2020
 
29/04/2020
 
In de eerste twee weken van mei valt op de Nederlandse publieke tv-zenders een reclamespot te zien die aandacht vraagt voor de bijzondere situatie van mensen met beperking in deze coronatijden. De boodschap luidt: 'Denk een beetje aan ze.'
 
24/04/2020
 
Bij de persconferenties inzake het coronavirus kunnen dove en slechthorende Nederlanders en Belgen deze volgen dankzij een tolk gebarentaal. Amerikaanse doven en slechthorenden blijven bij de persconferenties van hun president en zijn adviseurs verstoken van zo'n tolk. Zij hebben een brief aan het Witte Huis geschreven met het dringende verzoek een tolk aanwezig te laten zijn. Het Witte Huis heeft nog niet op de brief gereageerd.
 
21/04/2020
  
Ieder(In), de Nederlandse koepelorganisatie voor mensen met een beperking en chronische ziekte, heeft een enquête gehouden onder ruim 500 leden van haar achterban naar de gevolgen van de coronacrisis die zij persoonlijk ondervinden. De uitkomsten stemmen tot bezorgdheid.
 
17/04/2020
 
Het Rode Kruis Vlaanderen bezorgt vanaf vandaag zo'n 2.500 pakketten met mondmaskers door heel Vlaanderen. De pakketten zijn bedoeld voor personen met een beperking die thuis wonen en daarbij assistentie krijgen. In elk pakket zitten 20 mondmaskers die bedoeld zijn voor de assistentie om te gebruiken wanneer de normale geldende voorschriften (social distancing, handen wassen) niet of niet volledig in acht kunnen worden genomen. 
 
16/04/2020

Gisteravond kondigde de Nationale Veiligheidsraad in België aan dat bezoek aan bewoners in woonzorgcentra en voorzieningen voor mensen met beperking weer mogelijk gaat zijn. Per bewoner één bezoeker, steeds dezelfde, die twee twee weken lang geen corona gerelateerde klachten mag hebben vertoond. Op deze aankondiging kwam een storm van kritiek. 'Levensgevaarlijk', 'niet met ons besproken'. De verschillende regeringsleiders moesten na afloop weer puin ruimen. België op zijn smalst.
 
14/04/2020
 
 
 
 
De Nederlandse Stichting TX-Keur heeft instructievideo's gemaakt voor chauffeurs in het personen- en zorgvervoer, en hun passagiers, over het veilig vervoeren van mensen in deze coronatijden. Op deze speciale site vind je de complete uitleg, opgeknipt in verschillende korte video's met telkens een ander thema. Dit is de link naar de video over het rolstoelvervoer.  Alle video's vallen te bekijken met doventolk!
 
09/04/2020
 
 
Dat er het nodige misgaat in de zorg en ondersteuning aan mensen met beperking in Belgische en Nederlandse woon- en zorgvoorzieningen, en bij mensen met beperking die thuiswonen, tijdens de huidige coronacrisis hebben we de afgelopen tijd al meegekregen via de media. Dat doet het ergste vrezen voor de zorg- en dienstverlening aan de doelgroep in landen binnen de EU waar die zorg op een lager peil ligt. In een brief opgesteld en ondertekend door 43 Europarlementsleden roepen deze op het voor de zorg- en ondersteuningsaanbieders mogelijk te maken dat zij hun werk kunnen blijven doen met een garantie op voortzetting van de huidige financieringsregels.
 
02/04/2020
 
Op Autism Awareness Day schenken landen wereldwijd speciale aandacht aan mensen met autisme. Hoe is met met hen gesteld binnen de EU?
 
Maart 2020
 
27/03/2020
 
De Amerikaanse Academie voor Oogheelkunde adviseert gebruikers van contactlenzen voorlopig een bril te dragen in plaats van contactlenzen. Op die manier hoeven ze minder vaak hun gezicht aan te raken en voorkomen ze dus de kans dat ze geïnfecteerd raken met het coronavirus.
 
25/03/2020
 
 
 
 
Juni dit jaar vindt de benoeming van negen nieuwe leden van het VN Comité Rechten voor Personen met Beperking plaats. Dit comité ziet erop toe dat de implementatie van de VN Conventie inzake Mensenrechten van Personen met een Beperking goed verloopt. Het comité bestaat uit 18 leden die maximaal vier jaar lid blijven. Om de twee jaar worden negen nieuwe leden gekozen. Dit jaar zijn nog geen Europese kandidaten voorgedragen. Het European Disability Forum roept Europa op tot actie.
 
24/03/2020
 
 
De gisteren door de Nederlandse regering aangekondigde strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook consequenties voor de gehandicaptenzorg, de ggz-instellingen en jeugdhulpinstellingen. De landelijke richtlijn is nu dat bezoek zoveel mogelijk wordt beperkt.
 
 19/03/2020
 
 
 
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) constateert dat in de persconferenties van de regereng en in de afgekondigde maatregelen de gehandicaptenzorg praktisch niet wordt genoemd. Frank Bluiminck van de VGN spreekt er zijn ongerustheid over uit op hun site.
 
09/03/2020
 

In Nederland leven zo'n twee miljoen slechthorenden. Zij ervaren moeite om volledig mee te kunnen doen in de maatschappij. Het Oorfonds Nederland en patiëntenorganisatie Hoormij NVVS vragen in een ingezonden brief in het dagblad Trouw om deze mensen gelijke kansen te bieden.
 
06/03/2020
  
Muziektherapie is een effectief middel om mensen na een beroerte te helpen revalideren. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek uitgevoerd door de Anglia Ruskin University in Addenbrooke hospital in Cambridge.
 
03/03/2020
  
Jongeren met een beperking vinden in Nederland moeilijk een aangepaste woning. Dat blijkt uit onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. Volgens het onderzoek ontvangen zeker 100.000 mensen niet de woningaanpassing, zorgondersteuning en woonbegeleiding die ze nodig hebben.
 
Februari 2020
 
 27/02/2020
 
Tot nu toe gingen neurologen ervan uit dat patiënten die lijden aan schizofrenie een tekort aan grijze materie in de hersenen hebben waardoor er ook minder hersenweefsel aanwezig is. Een studie door de Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania toont nu aan dat dit niet bij alle patiënten het geval is. Bij een aanzienlijke minderheid blijken de hersenen perfect in orde. 
 
26/02/2020
 
Ierse onderzoekers van het Triniti College in Dublin hebben ontdekt dat een proteïne, genaamd Caspase-11, een belangrijke rol lijkt te spelen in de ontsteking van luchtwegen. Dankzij deze ontdekking hopen zij nieuwe manieren te vinden om mensen met astma te behandelen.
 
21/02/2020  
 
In Nederland, Duitsland, Finland en Spanje reis je het meest comfortabel en punctueel met de trein. Op de Balkan kun je de trein beter links laten liggen. Het ergst is de situatie in Albanië. Daar reed tussen november 2019 en februari 2020 sowieso geen enkele trein wegens geldgebrek om de locomotief van brandstof te voorzien. Als de trein er wel rijdt, kom je terecht in een trein met gebroken ramen en zonder verlichting wegens vandalisme. De locomotieven vallen er ook bijna uit elkaar.
 
19/02/2020
 
 
Wie (her)kent het niet: (te) hoge drempel bij het binnengaan van een winkel? Te veel obstakels in een winkel waardoor je niet normaal kunt lopen? Het ontbreken van een gehandicaptentoilet in een restaurant of een gehandicaptentoilet dat als opslagplaats blijkt te worden gebruikt? Het midden- en kleinbedrijf (voor de Vlaamse lezers: bij jullie zijn dat de kmo's) zegt toe meer werk te gaan maken van een betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ongeacht de aard van de beperking. De site MKB Toegankelijk is een belangrijke aanzet daartoe.
 
11/02/2020
 
De NS heeft samen met de Oogvereniging een app ontwikkeld die blinde en slechtziende reizigers vertelt wat er op de borden boven de perrons staat. Zo wordt deze informatie voor hen toegankelijker en kunnen ze dus beter zelfstandig reizen. De app heeft de naam Perronwijzer gekregen.
 
10/02/2020  
 
In Nederland heeft de minister van Media, Arie Slob, een nieuwe Mediawet klaar die hij wil indienen bij het parlement. Belangenorganisaties voor ouderen en mensen met een beperking vinden dat deze gewijzigde wet onvoldoende rekening houdt met de noden van hun achterban. Zij hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek de wet terug te sturen naar de tekentafel.
 
04/02/2020
 
 
 
 
Het European Disability Forum (EDF), een koepelorganisatie voor Europese gehandicaptenorganisaties, vraagt dat Europees vastgelegde rechten voor mensen met een beperking ook na de Brexit blijven gelden. Voor Britse gehandicapten in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten en gehandicapte EU-onderdanen in het VK.
 
 
Januari 2020
 
31/01/2020
 
De week voor kerst begon Mo O'Brien samen met haar dochter Bird Watts en hun vriendin Claire Allison aan de bijna 5.000 kilometer lange roeitocht over de Atlantische Oceaan vanaf het Canarische eiland La Gomera naar Antigua. Donderdagmiddag 30 januari kwamen de vrouwen aan in Antigua. Daarmee is Mo O'Brien officieel de eerste dove persoon die de Atlantische Oceaan in een roeiboot is overgestoken.
 
30/01/2020
 
Nadat vorige week Ieder(in), de koepelorganisatie van verenigingen voor mensen met een beperking, al duidelijk maakte dat het bezwaren heeft tegen de voorgenomen uitbreiding van de Participatiewet door staatssecretaris Tamara van Ark heeft nu ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laten weten grote bezwaren tegen die uitbreiding te hebben. Dat meldt het magazine Binnenlands Bestuur.
 
28/01/2020
 
Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 heeft iedereen met een beperking in Nederland recht op cliëntondersteuning bij vragen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn. De MEE organisaties in Nederland bieden deze cliëntondersteuning gratis aan hun cliënten. Koepelorganisatie MEE NL merkt echter dat de ondersteuning niet altijd adequaat verloopt en roept verantwoordelijk minister Hugo de Jonge op werk te maken van domeinoverstijgende cliëntondersteuning.
 
24:01/2020
 
Nederlands staatssecretaris Tamara van Ark wil de zogenaamde Participatiewet aanpassen. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen in het normale bedrijfsleven en de overheid. Van Ark wil de wet nu uitbreiden naar iedereen die in de bijstand zit (het Belgische leefloon, red.). Deze mensen moeten dan een tegenprestatie gaan leveren voor hun recht op uitkering. Ieder(in), de koepelorganisatie van verenigingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte, vindt die uitbreiding van de wet op deze manier echter geen goed idee.
 
 21/01/2020
 
De ministers Hugo de Jonge (VWS, foto) en Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) hebben de Taskforce Wonen en Zorg in het leven geroepen. Deze taskforce moet gemeenten, woningbouwcorporaties en zorgorganisaties samenbrengen in het streven ouderen en mensen met een ondersteuningsbehoefte zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Via passende huisvesting wordt zo het moment van opname in bijvoorbeeld een verpleeghuis uitgesteld.
 
17/01/2020 
 
In Europa leven veel mensen in instellingen, omdat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat dan om dak- en thuislozen, mensen met een beperking en mensen met psychische problemen. Hoeveel het er zijn doorheen heel de EU, daar zijn geen betrouwbare cijfers over. Eurocommissaris Helena Dalli wil af van die instellingen. Waar mogelijk moet iedereen de mogelijkheid krijgen om zo zelfstandig mogelijk te leven, via community based care of Independent Living.
 
 14/01/2020
 
Hoe kunnen doven/slechthorenden groepsgesprekken of vergaderingen volgen, als de andere deelnemers niet kunnen liplezen of de Nederlandse Gebarentaal/Vlaamse Gebarentaal niet beheersen? De Rotterdamse ondernemer Jari Hazelebach (foto) heeft het technische antwoord op die vraag gevonden. Zijn vinding SpeakSee komt dit jaar op de markt, vertelt hij in een interview met de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO NCW.
 
13/01/2020
 
De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS heeft eind vorig jaar treinen van het type M7 besteld, bovenop een eerdere bestelling van 445 stuks die vanaf deze lente dienst gaan doen.  Deze dubbeldekstreinen zijn echter niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking, omdat de instaphoogte niet overeenkomt met een van de standaardperronhoogtes die in België gelden. De Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap (NHRPH) doet zijn beklag
 
11/01/2020
 
In de Verenigde Staten is de toegankelijkheid van gebouwen en openbaar vervoer voor mensen met een beperking zeer goed geregeld dankzij de Americans with Disabilities Act. Op andere terreinen, zoals werk en inkomen en onderwijs, lopen mensen met een beperking echter ook in de VS nog achterop. De afgelopen maanden hebben talloze Democratische presidentskandidaten zich over hun positie uitgelaten, meldt The New York Times.
 
08/01/2020
 
Frontotemporale dementie treedt al op op jonge leeftijd, tussen de 40 en 50 jaar. De meest opvallende verschijnselen zijn een verandering in gedrag en persoonlijkheid bij degene die het treft. De levensverwachting is na constatering niet meer dan tien jaar erbij en er is geen geneesmiddel. Wat de voortgang wel aanzienlijk kan verminderen, is een verandering in leefstijl. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek aan de Universiteit van Californië.
 
01/01/2020
 
Helena Dalli is de komende vijf jaar als Eurocommissaris van Gelijkheid ook verantwoordelijk voor het Europese beleid inzake de EU-burgers met een beperking. In de EU leven ongeveer 100 miljoen mensen met een beperking, waaronder zo'n 32 miljoen met een zware beperking. Wat gaat Helena Dalli t/m 2024 ondernemen om hun maatschappelijke positie te verbeteren en volledige inclusie naderbij te brengen? Haar verdediging als nieuwe Eurocommissaris van Gelijkheid voor het Europees Parlement bracht al enkele zaken aan het licht.